Individuele coaching

circel van het levenCoaching is niet iets voor de hulpelozen. Het vraagt je jezelf aan te kijken en te zien voor wie je echt bent. Het vraagt innerlijk werk. Coaching helpt je weer in verbinding te komen met alle facetten van jezelf. We richten ons niet alleen op je ontwikkelpunten maar vooral op het versterken van je natuurlijke kwaliteiten. Je leert luisteren naar de verschillende ‘stemmen’  van je gevoel.

Een traject start altijd met een intake. Hierbij bepalen we samen of er een klik is zodat we met vertrouwen kunnen starten. In het eerste gesprek zorgen we voor een heldere coachvraag. In de vervolggesprekken (4-8) vinden we antwoorden op de coachvraag. We eindigen met een evaluatie om terug te kijken naar de opbrengsten van het traject.